องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยเลขานุการนายก อบต.ตาเนิน ปลัด อบต.ตาเนิน หัวหน้าส่วน ตัวแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตาเนิน ร่วมให้การต้อนรั


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยเลขานุการนายก อบต.ตาเนิน ปลัด อบต.ตาเนิน หัวหน้าส่วน ตัวแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตาเนิน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางภัทรชนันท์ ผ่องผาด เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเนินสง่า

2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27