องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สมาชิกนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จ


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สมาชิกนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ยอดเงินร่วมทำบุญสุทธิ 2,710 บาท

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-15