องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงา


วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-15