องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน อสม.ตำบลตาเนิน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน


วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน อสม.ตำบลตาเนิน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-15