องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก พงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม


วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก พงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรบ้านเนินเพชร จำนวน 128 ครัวเรือน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง“ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรค ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการขยายผล ขยายพันธุ์ และต่อยอดการบริโภคในครัวเรือน

ในการนี้นายกิตติฤทธิ์ หมั่นอุตส่าห์ ปลัดอำเภอ นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2023-09-28
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-08
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-15
2023-08-10
2023-07-21