องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


เรียน ทุกท่าน ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างของบประมาณเพิ่มเติมค่ะ หากกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดวันจ่ายเงินแล้ว จะรี


เรียน ทุกท่าน

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างของบประมาณเพิ่มเติมค่ะ

หากกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดวันจ่ายเงินแล้ว จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่เบอร์โทร 1300 ฟรี

2023-09-28
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-08
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-15
2023-08-10
2023-07-21