องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล สมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเ


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล สมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โดยมี นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-16