องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล สมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเ


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล สมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โดยมี นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-28
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-08
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-15
2023-08-10
2023-07-21