องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี” ณ


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุและตัวแทนผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการเข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย

- การบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ

- การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

- การสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

- กิจกรรมนันทนาการ โดยการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน / กีฬาที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเนินสง่า

2023-05-10
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-13
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-21
2023-03-15
2023-03-15