องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จัง


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีฯ

2023-05-10
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-13
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-21
2023-03-15
2023-03-15