องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จัง


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีฯ

2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-16