องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยมีนายพิช


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อนำไปมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ รวมถึงการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

2023-05-10
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-13
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-21
2023-03-15
2023-03-15