องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก (ฝายห้วยปลากั้ง) ซึ่งได้รับการสน


วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก (ฝายห้วยปลากั้ง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยสำนักงานชลประมานที่ 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน

2023-03-24
2023-03-21
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-07
2023-03-03
2023-02-20
2023-02-17