องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาชุมชน อ.เนินสง่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบิติการเพื่อขยายผลสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล และให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายนั


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาชุมชน อ.เนินสง่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบิติการเพื่อขยายผลสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล และให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสังคม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-01
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-27
2023-12-25
2023-12-15