องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาชุมชน อ.เนินสง่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบิติการเพื่อขยายผลสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล และให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายนั


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาชุมชน อ.เนินสง่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบิติการเพื่อขยายผลสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล และให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสังคม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2023-01-24
2023-01-16
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-15
2022-12-10
2022-12-05
2022-11-21
2022-11-17
2022-11-08