องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน ,อสม. เข้าร่วมกิจกรรม ชัยภูมิออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัด


วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน ,อสม. เข้าร่วมกิจกรรม ชัยภูมิออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ และโครงการจังหวัดเคลือนที่บริการประชาชน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

โดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.พร้อมหน่วยงานราชการ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ภายในกิจกรรมมี ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และกล่องยาพระราชทาน พร้อมมอบทุนการศึกษา เวชภัณฑ์สัตว์และพันธุ์ปลา เพื่อให้เกษตรกรนำไปต่อยอดอาชีพ หรือบริโภคภายในครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ยังมีบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว บริการตัดผมจากกองร้อย อส. มีการจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีอำเภอเนินสง่าและสินค้ารงฟ้าราคาประหยัดจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประชาชนออกมารับบริการเป็นจำนวนมาก

2023-01-24
2023-01-16
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-15
2022-12-10
2022-12-05
2022-11-21
2022-11-17
2022-11-08