องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเนินพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเนินพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15