องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้มอบแคร่ไม้ไผ่ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่พำนักผ่อนนอกตัวบ้าน กรณีที่ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพั


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้มอบแคร่ไม้ไผ่ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่พำนักผ่อนนอกตัวบ้าน กรณีที่ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง หรือที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้น้อย จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางมี มีสุข อายุ 75 ปี อยู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6

2. นางพิน ทับพรม อายุ 84 ปี อยู่บ้านเนินเพชร หมู่ที่ 14

โดยมีผู้นำชุมชนร่วมมอบแคร่ไม้ไผ่ในการนี้ด้วย

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15