องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความรักและเคารพครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ


วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความรักและเคารพครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15