องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมเข้ารับการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมเข้ารับการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลตาเนิน และตัวแทนกลุ่มอาชีพในตำบลตาเนินเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลในครั้งนี้ด้วย

2023-09-28
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-08
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-15
2023-08-10
2023-07-21