องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมเข้ารับการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมเข้ารับการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลตาเนิน และตัวแทนกลุ่มอาชีพในตำบลตาเนินเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลในครั้งนี้ด้วย

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15