องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประชุม สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน เพื่อจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประชุม สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน เพื่อจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15