องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประชุม สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน เพื่อจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประชุม สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน เพื่อจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2023-09-28
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-08
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-15
2023-08-10
2023-07-21