องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลตาเนิน ลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางพัชรี  สงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลตาเนิน ลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ในการช่วยเหลือและพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย “1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน” โดยดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อรองรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมาย ในมิติด้านรายได้  ให้กับนางสาวสำเรียง มีสุข หมู่ที่ 6 
        ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากผู้นำหมู่บ้านและจิตอาสา บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 เป็นอย่างดียิ่ง

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15