องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่า ได้ลงพื้นเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรักษ์โลก สิ่งแวดล้อม "อบต.ตาเนิน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ใสสะอาด ปราศจากวัชพืช" ประจำปีงบประมาณ 2


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่า ได้ลงพื้นเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรักษ์โลก สิ่งแวดล้อม "อบต.ตาเนิน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ใสสะอาด ปราศจากวัชพืช" ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน ,จิตอาสาทุกท่าน ร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวา ณ ชลประทานบ้านหนองแขม (หนองกระดูก)

2022-12-05
2022-11-21
2022-11-17
2022-11-08
2022-11-03
2022-10-27
2022-09-29
2022-09-27
2022-09-15
2022-09-06