องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09..00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565       

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2023-05-10
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-13
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-21
2023-03-15
2023-03-15