องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านตาเนิน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด 19 และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านตาเนิน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด 19 และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-03
2022-06-02