องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กลุ่ม อสม.หมู่ที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจลูกน้ำยุงลาย รอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน รอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมยังทำลายแหล่งเพาะพันธ


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กลุ่ม อสม.หมู่ที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจลูกน้ำยุงลาย รอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน รอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมยังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตัดวงจรยุงลายให้สิ้นซาก

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15