องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเนินพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเนินพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเนินสง่า หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี

2022-07-28
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15