องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


การสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจากผู้มีจิตศรัทธา ม.7 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ


วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและมีความพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย รายนางยุ่น แขนสันเทียะ อายุ 72 ปี ณ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 7 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 86,000 บาท  ในการนี้ นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้มอบแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 1 ตัว เพื่อให้ผู้สูงอายุฯ มีที่พำนักพักผ่อนนอกตัวบ้าน

2022-04-29
2022-04-28
2022-04-20
2022-04-18
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-01
2022-03-30
2022-03-29