องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่1/2565


วันที่  20  เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  1/2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

2022-04-29
2022-04-28
2022-04-20
2022-04-18
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-01
2022-03-30
2022-03-29