องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นางพัชรี  สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.ตาเนิน ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมฺิ

2022-04-29
2022-04-28
2022-04-20
2022-04-18
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-01
2022-03-30
2022-03-29