องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


ประชุมหารือการจัดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565


วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้ร่วมประชุมหารือการจัดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-03
2022-06-02