องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


กิจกรรมสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 29 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น.  นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ออกสอบข้อเท็จจริงผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลตาเนิน   อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจะขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลตาเนินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-03
2022-06-02