ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๕๘-๐๑๒ สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตาราง [ 11 เม.ย. 2567 ] ..............................................................................................................