วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเนินเพชร-บ้านบะเสียว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-006 หมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ย. 2565
จ้างขุดบ่อพักน้ำจากถนนสาย บ.ค่าย-บ.ตาเนิน-บ.ลหาน ม. ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านหนองผักชี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายตาเนิน ถึง โนนคูณ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนคูณ(ดอนเมืองพรม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองไผ่ ถึง วัดป่าหนองแขม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนางลูกชิ้น พานิช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายชลประทาน ถึง หนองเลียบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง