วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงเรียนบ้านหนองแขมถึงบ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนทางการเกษตร สายหน้าบ่อขยะ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองละกอถึงสวนนายพงษ์เชื่อมบ้านน้อยหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองกระทุ่มด้านถึงหนองตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนคูณ สายวัดโนนคูณ ถึง ตลุกน้ำโตน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมคันคลองหนองเรียบ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างป่าช้าบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเนินทอง - โนนไร่ ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบห้วยางถึงดอนน้อย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง