วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม อบต. ตาเนิน (www.tanern.go.th) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างบริการตัดต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ ศพด. อบต.ตาเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคันลำห้วยยาง (ตอนกลาง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง