โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 7 ก.ค. 2563

โรงเรียนผู้สูงอา...

(ผู้ชม 85 คน)

วันที่ 2 ก.ค. 2563

ประชาคมอาเซียน ASEAN

(ผู้ชม 70 คน)

วันที่ 2 ก.ค. 2563

ประมวลภาพพระราชพ...

(ผู้ชม 72 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2563

เดินขบวน โควิด

(ผู้ชม 65 คน)

วันที่ 1 ม.ค. 2563

เปิดกิจกรรมกีฬา

(ผู้ชม 78 คน)

No results found

เลื่อนลง