โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
วันที่ลง จำนวนคนเข้าดู
7 ก.ค. 2563 86