โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอเนินสง่า หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิslot938