โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจิตอาสาเยาวชน พัฒนาชุมชนตำบลตาเนิน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรม


ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเยาวชน พัฒนาชุมชนตำบลตาเนิน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรม
ที่แสดงถึงการรวมพลัง ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือ ช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เพื่อสังคม

KUBET