โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 3 ก.ค. 2563

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามยุทธการจู่โจม

(ผู้อ่าน 77 คน)

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

กิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(ผู้อ่าน 71 คน)

วันที่ 10 มี.ค. 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 98 คน)

วันที่ 3 มี.ค. 2563

โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้น

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 19 มิ.ย. 2562

โครงการตาเนินร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 67 คน)

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(ผู้อ่าน 230 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ

(ผู้อ่าน 335 คน)

วันที่ 28 มิ.ย. 2561

โครงการ การบริหารขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)

(ผู้อ่าน 383 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2561

โครงการวันท้องถิ่นไทย ปี 2561

(ผู้อ่าน 382 คน)

วันที่ 1 ต.ค. 2560

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ

(ผู้อ่าน 367 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2560

โครงการก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 511 คน)

วันที่ 26 มี.ค. 2560

โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 511 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2560

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 410 คน)

วันที่ 17 ก.พ. 2560

โครงการคนไทยหัวใจเดืียวกัน

(ผู้อ่าน 392 คน)

วันที่ 8 ก.พ. 2560

โครงการ ปั่นดี มีสุข

(ผู้อ่าน 439 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2559

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 522 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2559

โครงการ " ปั่นดีมีสุข"

(ผู้อ่าน 432 คน)

วันที่ 19 มิ.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

(ผู้อ่าน 519 คน)

วันที่ 11 มิ.ย. 2558

กิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น

(ผู้อ่าน 506 คน)

วันที่ 7 พ.ค. 2558

โครงการ"ผู้ว่าพาปั่น ชมเมือง สัญจร"

(ผู้อ่าน 436 คน)

วันที่ 4 เม.ย. 2558

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น

(ผู้อ่าน 1494 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2558

โครงการก่อพระเจดีย์ทราย

(ผู้อ่าน 623 คน)

วันที่ 12 มี.ค. 2558

กิจกรรมสายใยรักครู นักเรียน ผู้ปกครอง

(ผู้อ่าน 407 คน)

วันที่ 12 ก.พ. 2558

กิจกรรมกีฬาอบต.สัมพันธ์

(ผู้อ่าน 424 คน)

วันที่ 26 ม.ค. 2558

กิจกรรมงานบุญเดือนสาม ปี 2558

(ผู้อ่าน 405 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2558

โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

(ผู้อ่าน 424 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2558

กิจกรรมวันเด็ก. อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 456 คน)

วันที่ 30 ธ.ค. 2557

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(ผู้อ่าน 432 คน)

วันที่ 6 ธ.ค. 2557

กิจกรรมกิจกรรมวันพ่อปี 2557

(ผู้อ่าน 351 คน)

วันที่ 27 พ.ย. 2557

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

(ผู้อ่าน 439 คน)

วันที่ 26 พ.ย. 2557

กิจกรรมวันคนพิการสากล ปี2557

(ผู้อ่าน 334 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2557

กิจกรรมสืบสานวัฒธรรม ประเพณีลอยกระทง

(ผู้อ่าน 389 คน)

วันที่ 23 ก.ค. 2557

อบรมเยาชนชุดป้องกันยาเสพติด ปี 57

(ผู้อ่าน 430 คน)

วันที่ 9 ก.ค. 2557

โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2557

(ผู้อ่าน 401 คน)

วันที่ 1 เม.ย. 2557

โครงการก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 899 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2557

โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 687 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2556

โครงการสงกรานต์ประจำปี 2556

(ผู้อ่าน 648 คน)

วันที่ 8 เม.ย. 2556

โครงการบรรพฌาสามเณรน้อย ภาคฤดูร้อน

(ผู้อ่าน 618 คน)

วันที่ 28 พ.ย. 2555

โครงการลอยกระทง ปี 55

(ผู้อ่าน 720 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2555

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัดบึงบริบูรณ์

(ผู้อ่าน 574 คน)

วันที่ 18 พ.ย. 2554

โัครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2554

(ผู้อ่าน 689 คน)

วันที่ 13 ก.ค. 2554

งานศพงานเศร้างดเหล้างดอบายมุข

(ผู้อ่าน 2580 คน)

วันที่ 30 มี.ค. 2554

บัญฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผู้อ่าน 736 คน)

วันที่ 17 ก.พ. 2554

โครงการไหว้พระ๙วัดเพื่อเสริมสิริมงคล

(ผู้อ่าน 465 คน)

วันที่ 2 ก.ค. 2553

อบรมโครงการสุขภาวชุมชน

(ผู้อ่าน 502 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2553

กิจกรรมอบรมหน่วย้ชีพ อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 475 คน)

วันที่ 23 เม.ย. 2553

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2553

(ผู้อ่าน 624 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2552

ประเพณีลอยกระทง 2552

(ผู้อ่าน 452 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2552

โครงการประเพณีลอยกระทง อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 803 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2552

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 531 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2552

โครงการประเพณีลอยกระทง อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 526 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2552

ประมวลภาพกิจกรรมส่วนสวัสดิการสังคม

(ผู้อ่าน 537 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

ประมวลภาพกิจกรรมส่วนการศึกษา

(ผู้อ่าน 510 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

กิจกรรมเข้าวัดวันพระ

(ผู้อ่าน 635 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนเวที

(ผู้อ่าน 500 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผู้อ่าน 611 คน)

วันที่ 10 ก.ย. 2552

รับมอบรถโยกผู้พิการ

(ผู้อ่าน 575 คน)

วันที่ 10 ก.ย. 2552

กิจกรรมวันปิยะมหราช

(ผู้อ่าน 550 คน)

วันที่ 10 ก.ย. 2552

อบรมหมอดิน

(ผู้อ่าน 561 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 537 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 376 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน

(ผู้อ่าน 436 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 239 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 173 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 163 คน)

No results found

เลื่อนลง