โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 3 ก.ค. 2563

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามยุทธการจู่โจม

(ผู้อ่าน 18 คน)

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

กิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(ผู้อ่าน 18 คน)

วันที่ 10 มี.ค. 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 44 คน)

วันที่ 3 มี.ค. 2563

โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้น

(ผู้อ่าน 60 คน)

วันที่ 19 มิ.ย. 2562

โครงการตาเนินร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(ผู้อ่าน 177 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ

(ผู้อ่าน 284 คน)

วันที่ 28 มิ.ย. 2561

โครงการ การบริหารขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)

(ผู้อ่าน 325 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2561

โครงการวันท้องถิ่นไทย ปี 2561

(ผู้อ่าน 320 คน)

วันที่ 1 ต.ค. 2560

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ

(ผู้อ่าน 300 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2560

โครงการก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 447 คน)

วันที่ 26 มี.ค. 2560

โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 447 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2560

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 360 คน)

วันที่ 17 ก.พ. 2560

โครงการคนไทยหัวใจเดืียวกัน

(ผู้อ่าน 327 คน)

วันที่ 8 ก.พ. 2560

โครงการ ปั่นดี มีสุข

(ผู้อ่าน 386 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2559

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 462 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2559

โครงการ " ปั่นดีมีสุข"

(ผู้อ่าน 378 คน)

วันที่ 19 มิ.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

(ผู้อ่าน 460 คน)

วันที่ 11 มิ.ย. 2558

กิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น

(ผู้อ่าน 449 คน)

วันที่ 7 พ.ค. 2558

โครงการ"ผู้ว่าพาปั่น ชมเมือง สัญจร"

(ผู้อ่าน 380 คน)

วันที่ 4 เม.ย. 2558

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น

(ผู้อ่าน 1361 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2558

โครงการก่อพระเจดีย์ทราย

(ผู้อ่าน 562 คน)

วันที่ 12 มี.ค. 2558

กิจกรรมสายใยรักครู นักเรียน ผู้ปกครอง

(ผู้อ่าน 345 คน)

วันที่ 12 ก.พ. 2558

กิจกรรมกีฬาอบต.สัมพันธ์

(ผู้อ่าน 372 คน)

วันที่ 26 ม.ค. 2558

กิจกรรมงานบุญเดือนสาม ปี 2558

(ผู้อ่าน 347 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2558

โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

(ผู้อ่าน 363 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2558

กิจกรรมวันเด็ก. อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 396 คน)

วันที่ 30 ธ.ค. 2557

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(ผู้อ่าน 367 คน)

วันที่ 6 ธ.ค. 2557

กิจกรรมกิจกรรมวันพ่อปี 2557

(ผู้อ่าน 290 คน)

วันที่ 27 พ.ย. 2557

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

(ผู้อ่าน 377 คน)

วันที่ 26 พ.ย. 2557

กิจกรรมวันคนพิการสากล ปี2557

(ผู้อ่าน 272 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2557

กิจกรรมสืบสานวัฒธรรม ประเพณีลอยกระทง

(ผู้อ่าน 326 คน)

วันที่ 23 ก.ค. 2557

อบรมเยาชนชุดป้องกันยาเสพติด ปี 57

(ผู้อ่าน 370 คน)

วันที่ 9 ก.ค. 2557

โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2557

(ผู้อ่าน 349 คน)

วันที่ 1 เม.ย. 2557

โครงการก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 828 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2557

โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 616 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2556

โครงการสงกรานต์ประจำปี 2556

(ผู้อ่าน 584 คน)

วันที่ 8 เม.ย. 2556

โครงการบรรพฌาสามเณรน้อย ภาคฤดูร้อน

(ผู้อ่าน 556 คน)

วันที่ 28 พ.ย. 2555

โครงการลอยกระทง ปี 55

(ผู้อ่าน 659 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2555

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัดบึงบริบูรณ์

(ผู้อ่าน 516 คน)

วันที่ 18 พ.ย. 2554

โัครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2554

(ผู้อ่าน 626 คน)

วันที่ 13 ก.ค. 2554

งานศพงานเศร้างดเหล้างดอบายมุข

(ผู้อ่าน 2519 คน)

วันที่ 30 มี.ค. 2554

บัญฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผู้อ่าน 675 คน)

วันที่ 17 ก.พ. 2554

โครงการไหว้พระ๙วัดเพื่อเสริมสิริมงคล

(ผู้อ่าน 407 คน)

วันที่ 2 ก.ค. 2553

อบรมโครงการสุขภาวชุมชน

(ผู้อ่าน 441 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2553

กิจกรรมอบรมหน่วย้ชีพ อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 412 คน)

วันที่ 23 เม.ย. 2553

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2553

(ผู้อ่าน 562 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2552

ประเพณีลอยกระทง 2552

(ผู้อ่าน 392 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2552

โครงการประเพณีลอยกระทง อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 739 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2552

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 472 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2552

โครงการประเพณีลอยกระทง อบต.ตาเนิน

(ผู้อ่าน 467 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2552

ประมวลภาพกิจกรรมส่วนสวัสดิการสังคม

(ผู้อ่าน 475 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

ประมวลภาพกิจกรรมส่วนการศึกษา

(ผู้อ่าน 451 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

กิจกรรมเข้าวัดวันพระ

(ผู้อ่าน 535 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนเวที

(ผู้อ่าน 437 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2552

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผู้อ่าน 549 คน)

วันที่ 10 ก.ย. 2552

รับมอบรถโยกผู้พิการ

(ผู้อ่าน 507 คน)

วันที่ 10 ก.ย. 2552

กิจกรรมวันปิยะมหราช

(ผู้อ่าน 487 คน)

วันที่ 10 ก.ย. 2552

อบรมหมอดิน

(ผู้อ่าน 497 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 474 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2557

(ผู้อ่าน 309 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน

(ผู้อ่าน 372 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 182 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 113 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 107 คน)

No results found

เลื่อนลง