องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ภาษี
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
แผนการดำเนินงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานความพึงพอใจ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
รูปผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ 
   ไข่เค็ม

     
ไข่เค็ม(OTOP)*    
   ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมเกลือไอโอดีน

ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมเกลือไอโอดีน (รหัสโอทอป 361500204701)

 

 

ภาพจากการคัดสรร OPC 2552 ระดับ.. 
  ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมไอโอดีน (ดิบ) ผลผลิตจากไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็มซึ่งพอกด้วยดินสอพองเสริมไอโอดีน (ดิบ)
ราคาขายส่ง 35 บาท
ราคาขายปลีก 40 บาท 
ราคาขายส่ง 10 ใบ 35 บาท.. 
  ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมไอโอดีน
 
ผลผลิตจากไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็ม
ราคาขายส่ง 18 บาท
ราคาขายปลีก 20 บาท 
ราคาขายส่ง 5 ฟองต่อ 18 บาท รา.. 
  ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมไอโอดีน
ผลผลิตจากไข่เป็ดแปรรูปเป็นไข่เค็ม ซึ่งพอกด้วยดินสอพองเสริมไอโอดีน
ราคาขายส่ง 35 บาท
ราคาขายปลีก 40 บาท 
ราคาขายส่ง 10 บาทต่อ 35 บาท..