หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีจากการออกข้อบัญญัติและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีจากการออกข้อบัญญัติและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99702 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563