หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191092 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563