หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ดังนั้น องค์
    รายละเอียดข่าว :
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงของดให้มีการตั้งตลาดนัดสัญจรชั่วคราว และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่บริเวณตลาดชุมชนตำบลตาเนิน
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน
    เอกสารประกอบ : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ดังนั้น องค์
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99694 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563