หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563
    รายละเอียดข่าว : เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563 ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 24 มกราคม 2563 สมัครได้ที่ ประธานสภา อบต.ตาเนิน : นางวิไล คำจันทร์ดี โทร.099-818-5570 รองประธานสภา อบต.ตาเนิน : นางสิริญากร หมั่นคำ โทร.095-921-4065 สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน : นางละออ ฤทธิ์กำลัง โทร.087-116-1369
    เอกสารประกอบ : เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 20907 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563