หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191106 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563