หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 กองช่าง
 
       

 


 
 
   นายบัณฑิต  เนียมชัยภูมิ  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  นายอนุสรณ์  คีรีนิล  
    นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน  
   
 นายอนุรักษ์  หวังเชิดกลาง นายมานพ  แก้วพลัย   นายวุฒิชัย  วิสุทธิสาย
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191046 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563