หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
       

 


นายปณวัฒน์  ประกายเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสามารถ  มาตรอิทธิพล
  นายชูวิทย์   พิมสิม
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 นายบัณฑิต  เนียมชัยภูมิ
  นางธนพร  การปลูก
 ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 175791 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563