หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

            การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งตำบล คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
  ธนาคาร
-
แห่ง
  โรงแรม
-
แห่ง
  ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย
6
แห่ง
  ปั๊มหลอด
13
แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม
-
แห่ง
  โรงสี
11
แห่ง
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191048 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563