องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ภาษีปี2556
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 42 คน
เดือนนี้ 107 คน
ปีนี้ 107 คน
ทั้งหมด 107 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (22-01-57)
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
       เมื่อวันอังคารที่ 14 มิ.ย.59 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายสุวิทย์. ถนอมสัตย์ นายอำเถอเนินสง่า เป็นประธาน ณ.บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่...
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการ " ปั่นดีมีสุข"
  โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน และระบบน้ำเพื...
  โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์และงาน...
  เชิญเที่ยวงานประจำปีประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินรับโล่นักปกครองท้อง...
  โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  กิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น
  โครงการ"ผู้ว่าพาปั่น ชมเมือง สัญจร"
  กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.